Support
bunnytape
02-868-5870-5 ต่อ 137, 111, 107
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เดินทางต่อไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่: 07-05-2013

 

 

เลือกทางเดินกระเบื้องกระเบื้องชั้นดี 

       แม้ว่าจะเหนื่อยจะทุกข์จะต้องดิ้นรนมากมาย เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่ถ้าหากมีผลประโยชน์เข้ามาเยอะกว่าเดิม จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ควรที่จะลงมือกระทำ การดิ้นรนหรือการไม่อยู่กับที่เพื่อผลดีมากๆ     เป็นป็นทางเดินที่ธรรมชาติผสมกับจินตนาการของมนุษย์ การปฏิบัติงานต้องมีวิทยาการที่ดีจึงจะพบกับความเจริญ หากไม่รู้จักปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือพัฒนาให้ดีขึ้น การปฏิบัติหน้าที่จะมีการเจริญได้ยาก ต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง