Support
bunnytape
02-868-5870-5 ต่อ 137, 111, 107
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

หลีกเลี้ยงภัยอันตรายจากคอมพิวเตอร์

วันที่: 14-05-2013

 เส้นประสาทข้อมือถูกทับ

                 วิธีสังเกตอาการเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับให้หงายฝามือ แล้วใช้นิ้วเคาะลงไปบริเวณช่วงต่อของข้อมือกับมือ ถ้ารู้สึกชาร้าวไปที่ฝามือควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการอย่างละเอียดอีกครั้ง สาเหตุมาจากการที่มืออยู่ในท่าที่ไม่้หมาะสมเป็นเวลานานจนเกิดความเจ็บป่วยขึ้น

                 วิธีแก้ไข  หาผ้านุ้มๆ หรือตุ๊กตาตัวเล็กๆมารองบริเวณข้อต่อระหว่างงอมือหรืออยู่ในท่าที่ไม่สะดวก เช่น วางโน็ตบุคบนตัก และควรวางเม้าส์ให้ไกล้มือ ทั้งนี้อยู่ที่การวางระดับเก้าอี้หรือโต๊ะ ให้สมดุลกับส่วนสูงของผู้ใช้ด้วย นอกจากนี้ อย่าลืมขึ้นมาบริหารข้อมือ และนิ้วมือบ้างเพื่อคลายความเมื่อยล้า