0

งานจัดอบรมงานสานกระเป๋าเส้นพลาสติกแก่ทีมโอบอุ้ม และทีมโรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งานจัดอบรมงานสานกระเป๋าเส้นพลาสติกแก่ทีมโอบอุ้ม และทีมโรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


2022-03-03 11:30:02
งานจัดอบรมงานสานกระเป๋าเส้นพลาสติกแก่ทีมโอบอุ้ม และทีมโรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ขอบคุณทีมงาน กินดีอยู่ดีแฮนดี้ byโอสถสภา ที่ให้เราเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  เรายินดีที่ได้มองความรู้ดีๆให้กัน